Kazhchayum Ulkkazchayum

 • സർ… ആ സൂപ്പ് കുടിക്കരുത്…

  മനുഷ്യർ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായാലും, ഉന്നതപദവിയിൽ ഉള്ളവരായാലും, സമൂഹം മാന്യന്മാരായി കരുതുന്നവരായാലും ചില ശീലങ്ങൾക്കും ദുശ്ശീലങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെടാറുണ്ട്. നാം നമ്മെത്തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവദൂഷ്യം ആണ് കോപം.…

  Read More »
 • സർക്കാരു കാര്യം മുറപോലെ

  ജനായത്ത ഭരണസംവിധാനം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനം. ഒരു കവി തന്റെ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം ലഭിക്കാൻ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ…

  Read More »
 • പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ…

  ബോധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സിംഹാസനമാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ…ആ…ആ…ആ വിശുദ്ധിയിൽ വിദ്യയിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ എന്നും നയിക്കേണമേ നിൻ കൃപ സമൃദ്ധമായ് ചൊരിയണമേ (കോറസ്) പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ നേരമായ് സഹജരേ ഭാവി ഭാസുരമാക്കിടുവാൻ…ആ…ആ…ആ…

  Read More »
 • പുതുവർഷപ്പിറവി…!!!

  പ്രിയമുള്ളവരെ 2019-നെ നാം യാത്രയാക്കുകയാണ്… വേർപാട് വേദനാജനകമാണ്… പ്രകൃതിനിയമമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ… ഈ വർഷം നമ്മോടൊപ്പമില്ല… അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞവർഷം സന്താപവും സന്തോഷവും തന്ന……

  Read More »
 • ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപ്ലാൻ

  ദൈവത്തിന് ഒരു യജമാന പദ്ധതിയുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ തികവിൽ കൃത്യതയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി. ആ പദ്ധതി അനാവരണം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. മറ്റ് മത ദർശനങ്ങളിൽ…

  Read More »
 • വിവാഹ മോചനം

  ഭാര്യ കുടുംബകോടതിയിൽ വിവാഹ മോചനത്തിനുവേണ്ടി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ജഡ്ജി രണ്ടുപേരെയും വിളിപ്പിച്ചു. ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ വിവാഹ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഭർത്താവ് – അതെ! ജഡ്ജി…

  Read More »
 • മാലാഖമാരുടെ സെൻസസ്

  കാനേഷുമാരി കണക്കെടുക്കുന്നത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യക്തികളുടെ മാത്രമല്ല, സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും, ന്യായമായ നീതി നടപ്പിലാക്കാനും, വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.…

  Read More »
 • എനിക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരേ അമ്മ

  സഹൃദയസമ്പന്നരായ സഭാ വാസികളെ, ഗുരുഭൂതന്മാരെ, സഹപാഠികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് “എനിക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരേ അമ്മ”. ഇത് ഒരു സംഭവ കഥയാണ്… അതെ……

  Read More »
 • ഒച്ചും കൊച്ചും

  ഒച്ചും കൊച്ചും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്. അവരുടെ ചങ്ങാത്തത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. കൊച്ചിന്റെ വീട് കടപ്പുറത്തിനടുത്താണ് ഒച്ചിന്റെ കുടുംബം. കടൽക്കരയിലുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. തീരത്തെ കഴുകി…

  Read More »
 • സ്ഥിരനിക്ഷേപം – Fixed Deposit

  നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ, സമയബന്ധിതമായി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമോ, അമ്പതോ നൂറോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നാം തയ്യാറാക്കുന്ന…

  Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!
Close