Kazhchayum Ulkkazchayum

 • Photo of തപസ്സിന്റെ സാകല്യം

  തപസ്സിന്റെ സാകല്യം

  പണ്ട് – വളരെ പണ്ട് – വനമധ്യത്തിൽ മരങ്ങൾ “തപസ്സ്” ചെയ്യുന്നതായി “മാലാഖ” കണ്ടു. മാലാഖ വിവരം ദൈവത്തെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ദൈവം…

  Read More »
 • Photo of ഹൃദയത്തിന്റെ ഓർമ്മ

  ഹൃദയത്തിന്റെ ഓർമ്മ

  മനുഷ്യഹൃദയം മാംസത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു “ചെണ്ടയാണ്”. നാം അനുനിമിഷം ‘മരണത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നു’ എന്ന് നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ചെണ്ട. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെയും, വലിപ്പത്തെയുംകാൾ കൂടുതൽ…

  Read More »
 • Photo of ജീവിത വിജയം നേടാൻ…

  ജീവിത വിജയം നേടാൻ…

  “ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം” എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. വിജയിക്കുവാൻ നാം എത്രമാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നു? എത്രമാത്രം ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കണം? എത്രമാത്രം സ്ഥിരോത്സാഹവും, തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തണം? പ്രത്യക്ഷമായോ, പരോക്ഷമായോ അതിനുവേണ്ടി നാം…

  Read More »
 • Photo of ദൂഷിതവലയം

  ദൂഷിതവലയം

  നന്മ-തിന്മകളെ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യനെ ഒന്നാമനാക്കി. വിശേഷണ ബുദ്ധിയും, വിശേഷ വിചാര വികാരങ്ങളും മനുഷ്യനെ ജന്തുലോകത്തിന്റെയും തലതൊട്ടപ്പനാക്കി. ഇനിയും നൂറ് നൂറുകൂട്ടം വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പ്രശംസിക്കാൻ…

  Read More »
 • Photo of H. H. H. ഫോർമുല (ത്രീ എച്ച് ഫോർമുല)

  H. H. H. ഫോർമുല (ത്രീ എച്ച് ഫോർമുല)

  ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോടെ വിശകലനം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും “ത്രീ എച്ച് ഫോർമുല” ദർശിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ വാക്കിലും, ചിന്തയിലും, പ്രവൃത്തിയിലും, കാഴ്ചപ്പാടിലും,…

  Read More »
 • Photo of കൂട്ടുകാരൻ കൂടെയുണ്ടാവും…

  കൂട്ടുകാരൻ കൂടെയുണ്ടാവും…

  പട്ടാളത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മകൻ നാട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതി. “രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഞാൻ നാട്ടിൽ വരും”. അമ്മ സന്തോഷപൂർവ്വം മറുപടി എഴുതി; അപ്പോഴേക്കും വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകും. രണ്ടുമാസക്കാലം…

  Read More »
 • Photo of മാന്ത്രിക കണ്ണട

  മാന്ത്രിക കണ്ണട

  മാന്ത്രിക കണ്ണടയോ? കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ആദ്യം ചോദിക്കുക ഈ കണ്ണട എവിടെ കിട്ടും എന്നതായിരിക്കും. അന്ധവിശ്വാസം കുത്തിനിറച്ച് ആൾദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂത – പ്രേത – പിശാചുക്കളുടെ സിദ്ധികൾ…

  Read More »
 • Photo of വിമർശനത്തിന്റെ ഉൾപ്പിരിവുകൾ…???

  വിമർശനത്തിന്റെ ഉൾപ്പിരിവുകൾ…???

  ബാണ മ വക്ര മെന്നാകിലും നിഷ്ഠൂരം വീണയോ വക്രം സു സൗമ്യം… അമ്പ് വളവില്ലാത്തതാണെങ്കിലും അത് ഏല്പിക്കുന്ന മുറിവ്, വേദന, ആഘാതം എന്നിവ വലുതാണ്. വീണ വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും…

  Read More »
 • Photo of വ്യാജൻമാർ അരങ്ങത്തും അണിയറയിലും

  വ്യാജൻമാർ അരങ്ങത്തും അണിയറയിലും

  വ്യാജൻമാർ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. “ഒർജിനലിനെ” വെല്ലുന്ന വ്യാജന്മാർ! വ്യാജൻമാർക്ക് രഹസ്യ അജണ്ടയുണ്ട്. പകലിനെ രാത്രിയാക്കാനും, രാത്രിയെ പകലാക്കാനുമുള്ള വശീകരണ തന്ത്രത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് വ്യാജന്മാർ.…

  Read More »
 • Photo of അന്ത്യാഭിലാഷം

  അന്ത്യാഭിലാഷം

  മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും, പ്രതീക്ഷകൾക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സ്വാധീനവും പ്രസക്തിയുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മെ കർമ്മനിരതരാക്കാനുള്ള പ്രേരക ഘടകങ്ങളാണിവ. എന്നാൽ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാം ഫലമണിയണമെന്നില്ല (അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്ത്…

  Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker