കാവൽ മാലാഖയുടെ ജപം

എന്നെ കാക്കുന്ന മാലഖയെ!
എന്നെ വിട്ടുപിരിയാത്ത എത്രയും ഉറപ്പുള്ള തുണയെ ഞാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ്‌ സങ്കടപ്പെടുകയും എന്റെ സ്വഭാവദൂഷ്യം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കൈവിടാതെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുവല്ലോ!
ആയതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചെയ്‌വാന്‍ പോകുന്ന കുമ്പസാരം കഠിനവിധിക്ക് ഹേതുവാകാതെ എന്റെ പാപങ്ങള്‍ക്ക്‌ പോറുതിയും എന്റെ ആത്മിക വ്യാധികള്‍ക്ക് ശാന്തതയും എന്റെ ധുരിഛകള്‍ക്ക് അടക്കവും ഉണ്ടാകുന്നതിനും എനിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളണമെന്ന് നിന്നോട് ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

1 . നന്മ.

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker